Behoud & beheer

Wanneer we naar de stuwende krachten kijken achter de culturele omgeving in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Ierland en andere Angelsaksische landen, dan komen we tot de vaststelling dat filantropie een stevige bijdrage levert. Veel burgers zijn fier op hun erfgoed, hun kunstpatrimonium en hun cultuur. Zij identificeren zich met de kunst, de cultuur en het erfgoed van hun dorp, stad, regio en land. Zij zetten zich in voor het behoud, de conservering, de restauratie en de publiekswerking van
hun cultureel patrimonium. Velen schenken erfgoed, zetten zich gratis in
voor de dagelijkse werking, stellen  financiële middelen ter beschikking of
richten een foundation op. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten vormen grote stichtingen en schenkingen de ruggengraat van het
erfgoed en de culturele ontplooiing. Die succesvolle Angelsaksische aanpak
diende als inspiratie bij het oprichten van The Phoebus Foundation.

 

The Phoebus Foundation

Website by Encima & vision*r