Onderzoek

De stichting heeft uitsluitend filantropische doelstellingen:
1. Ze verwerft, behoudt en restaureert kunstwerken en ze maakt ze voor het grote publiek toegankelijk.

2. Ze stelt de kunstwerken tentoon in geschikte locaties en ze bewaart ze in aangepaste omstandigheden.

3. Ze stelt de kunstwerken ter beschikking voor relevant academisch en wetenschappelijk onderzoek en ze verleent haar medewerking aan dergelijk onderzoek.

4. Ze promoot de publieke waardering van kunstwerken en optimaliseert op die manier ook de culturele waarde van de kunstwerken. 

5. Ze kan beslissen om andere filantropische of liefdadige doelstellingen te
ondersteunen die in overeenstemming zijn met de hierboven opgesomde doelstellingen.

 

The Phoebus Foundation

Website by Encima & vision*r