Over Phoebus

Kort samengevat staat The Phoebus Foundation in voor het behoud van de kunstcollectie. 

De stichting heeft uitsluitend filantropische doelstellingen: 

  1. Ze verwerft, behoudt en restaureert kunstwerken en maakt ze voor het grote publiek toegankelijk 
  2. Ze stelt de kunstwerken tentoon in geschikte locaties en bewaart ze in aangepaste omstandigheden 
  3. Ze stelt de kunstwerken ter beschikking voor relevant academisch en wetenschappelijk onderzoek en ze verleent haar medewerking aan dergelijk onderzoek