Visie

De Foundation werd opgericht om de toekomst van de verzameling als geheel te garanderen. De verzameling is ondergebracht in een juridische structuur, zodat bewaring en beheer ook op zeer lange termijn gegarandeerd kunnen worden. De eigendomsrechten op de kunstwerken blijven behouden door de Foundation. De familie claimt geen rechten op de eigendom van de kunstwerken en is expliciet uitgesloten als begunstigde van de Foundation. In concreto wil dat zeggen dat de echtgenoten Fernand en Karine Huts, hun zonen Karl, Yves en Stefan en hun respectievelijke partners, kinderen en kleinkinderen uitgesloten zijn als begunstigde van de Foundation. Door de Foundation zijn de kunstwerken ook onttrokken aan de industriële en financiële risico’s van de bedrijvengroep Katoen Natie. Als het ooit misloopt met de groep of met bedrijven van de groep, heeft dit geen enkele
weerslag op de kunstwerken en kunnen zij niet ten gelde gemaakt worden om de risico’s van de groep te dekken. In een overgangsperiode worden nog wel werken die eigendom zijn van de bedrijvengroep in bruikleen gegeven voor de lange termijn aan
de Foundation.